Hoe werk ik?

Mijn stijl kenmerkt zich door een positieve, interactieve en vertrouwelijke manier van werken. Ik werk dan ook niet voor, maar mét een opdrachtgever aan verandertrajecten. Ik kan daarbij verschillende rollen aannemen, zoals (mede)ontwerper van een veranderproces, interim-leidinggevende, procesbegeleider, adviseur of coach. Ik pak de rol die op dat moment verschil kan maken.

Voor mij is het een belangrijk uitgangspunt: werken en ontwikkelen samen met anderen. Eén ding is zeker, we zijn als mensen niet gelijk en we denken en handelen verschillend. Vaak vinden we dat lastig. Hebben we de neiging de ander over te halen om ook te vinden wat wij vinden of negeren we zelfs die andere mening. Ik zie veel toegevoegde waarde in die verschillen. Ik haal ze boven water en verander ze van ‘niet gehoord’ in ‘een waardevolle bijdrage aan de oplossing’ van een vraagstuk. Zo haal ik voordeel uit verschillen. Ze zorgen ervoor dat dingen schuren en dat er energie en ruimte komt voor creativiteit en nieuwe dingen. De kracht van individuen, samen met het benutten van verschillen, vormen de basis voor mijn werkwijze. Met name Deep Democracy, MBTI en inzichten vanuit mijn opleiding Verandermanagement geven daarbij waardevolle instrumenten en tools.


Deep Democracy

Deep Democracy is een innovatieve en zeer krachtige methode om met groepen te werken: een unieke manier van samenwerken waarmee je op constructieve wijze ineffectieve patronen doorbreekt en verbetering en innovatie een boost geeft. Daarvoor is het nodig om de onderstroom zichtbaar te maken. Die onderstroom is overal, het uit zich vaak in tegenwerking, smoesjes, praten over in plaats van praten met of grapjes maken ten koste van een ander. Nadat helder is waaruit de onderstroom bestaat, maak ik hem hanteerbaar. Dit kan door alle verschillende gezichtspunten te belichten, iedere mening te horen en er zo voor te zorgen dat een ieder echt gehoord wordt. En zich ook echt gehoord voelt. Dit traject kost tijd, maar het maakt de kwaliteit en het draagvlak voor een besluit veel sterker. Het gaat over het benutten van de wijsheid van de minderheid. Besluitvorming met aandacht en waardering voor andere opvattingen. Grondlegger van Deep Democracy is Myrna Lewis, een psycholoog die begin jaren 90 de methode ontwikkelde na de opheffing van het apartheidssysteem in Zuid-Afrika. In Nederland hebben Jitske Kramer en Danielle Braun Deep Democracy verder ontwikkeld en op de kaart gezet.


MBTI

In onze huidige dynamische omgeving is het van belang dat we onszelf goed kennen en weten wat onze talenten en kwaliteiten zijn. Bij mijn coaching maak ik gebruik van MBTI (Myers-Briggs Type Indicator). De MBTI biedt een constructief en flexibel kader voor het begrijpen van individuele verschillen en sterke punten. MBTI is een krachtig, veelzijdig persoonlijkheidsinstrument dat diepgaand inzicht biedt in persoonlijke beweegredenen en interactie in een groep. MBTI kent 16 persoonlijkheidstypes. Op basis van een vragenlijst en een gesprek onderzoeken we samen welk persoonlijkheidstype jij hebt. De MBTI biedt een taal om interpersoonlijke verschillen eenvoudig te beschrijven en te begrijpen. Het benadrukt iemands sterke eigenschappen en geeft handvatten hoe iemand deze kan inzetten.


oordelen